Chính sách Thành Viên

 

 

Điều khoản chung:

  • Mỗi khách hàng chỉ có 01 tài khoản duy nhất. Khách hàng không được chuyển nhượng quyền dùng tài khoản và ưu đãi cho người khác.
  • Khách hàng thành viên vui lòng xuất trình thẻ trước khi tính tiền để được tích điểm vào tài khoản trong mỗi lần mua hàng.
  • Khách hàng cần cập nhật chính xác các thông tin yêu cầu trong tài khoản Thành Viên Thân Thiết Thế giới Thịt Tươi 3A+ của Khách hàng để được sử dụng quyền lợi tiêu điểm. Thế giới Thịt Tươi 3A+ không chịu trách nhiệm giải quyết các quyền lợi của khách hàng nếu thông tin hồ sơ do khách hàng cung cấp không đầy đủ và chính xác hoặc nếu quá thời hạn nhận quyền lợi theo quy định tại thể lệ chương trình.
  • Tài khoản không phát sinh hoạt động tích điểm hoặc tiêu điểm trong một (01) năm có thể bị khoá và loại khỏi chương trình.
  • Phần tiền thanh toán bằng điểm tích lũy sẽ không được tính điểm cũng như không được dùng để tham gia chương trình khuyến mãi khác.
  • Thể lệ chương trình có thể được thay đổi không cần báo trước.
  • Bằng việc tham gia chương trình Thành Viên Thân Thiết Thế giới Thịt Tươi 3A+ này, quý khách hàng đã đồng ý cho Thế giới Thịt Tươi 3A+ được phép sử dụng mọi thông tin phát sinh trong quá trình Quý khách hàng tích luỹ và sử dụng điểm. Thế giới Thịt Tươi 3A+ cam kết giữ bí mật những thông tin này.