Icon quà tặng
 Chân giò heo trước heo tươi

Chân giò heo trước heo tươi

101,000₫

Icon quà tặng
 Chuck Tender - Fille cổ bò Úc (Kilcoy)

Chuck Tender - Fille cổ bò Úc (Kilcoy)

86,400₫

Icon quà tặng
 Dẻ sườn bò -  Mỹ Rib finger

Dẻ sườn bò - Mỹ Rib finger

149,700₫

Icon quà tặng
 Thịt đùi Heo

Thịt Heo

Thịt đùi Heo

37,600₫

Icon quà tặng
 Thịt vai Heo 400g

Thịt vai Heo 400g

39,600₫

Icon quà tặng
 Xương cổ heo tươi

Thịt Heo

Xương cổ heo tươi

48,000₫

Icon quà tặng
 Xương giá Heo

Thịt Heo

Xương giá Heo

47,500₫